De juiste boodschap

De juiste boodschap

Veel ondernemers gaan zo op in hun eigen missie en visie dat ze er blind voor raken om bij zichzelf na te gaan of het voor de buitenwereld begrijpbaar is.
Voelt die klant, wat jij voelt, heeft die externe partner, dezelfde doelen als dat jij hebt? Dit zijn slechts twee vragen die gesteld kunnen worden om te toetsen
of ‘het verhaal’ van jouw merk, product, dienst of bedrijf begrepen wordt.

Influencers, weet jij wie dat zijn voor jouw merk / bedrijf?
Is het pakkend en komt het tot de kern van wat je wilt zeggen? Daar draait het om. Dit is meestal een lastig proces.
Daarbij kan het juist goed werken om een brainstormsessie met de communicatieprofessional te organiseren, eventueel samen met
enkele medewerkers, wie weet zelfs met enkele klanten erbij en dan in het bijzonder de influencers.

Degene die het verhaal maar wat graag voor je vertellen. Die op de voet volgen welke ontwikkelingen jouw merk / bedrijf doormaakt en
wat voor nieuwe diensten of producten er op de markt worden gebracht. Zij kunnen je maken en ja, ook breken. Zorg dus goed voor ze,
geef ze de ruimte om input te leveren en luister goed naar ze. Als je de keuze maakt om ze te negeren, dan zullen zij jou ook gaan negeren
en dat is voor het imago niet goed.

Ben beknopt en concreet
Zorg ervoor dat de plannen die bedacht worden beknopt en concreet zijn. Dat de eindverantwoordelijkheid een gedeelde verantwoordelijkheid
is en er ruimte is om bij te schaven gaandeweg. Er kunnen tijdens een productlancering of het vermakten van een nieuwe dienst altijd omstandigheden zijn,
waaruit blijkt dat de gekozen koers bijgesteld moet worden. Dit moet kunnen en is in deze tijd van snelle veranderingen niet meer dan normaal.
Je moet je hiervan bewust zijn en hier tijd in willen investeren.

Een zeer effectieve werkwijze daarvoor is de Reflectieve Communicatie Scrum, zoals beschreven in het gelijknamige boek van Prof. Dr. Betteke van Ruler.
Deze methode maakt communicatie en marketing accountable en dat is tegenwoordig erg belangrijk!

Grote uitdaging
Om er zeker van te zijn dat dit zo is. Kun je ervoor kiezen om samen te werken met mij. Ik zie het als een grote uitdaging om je verhaal te
vertalen naar een simpele, begrijpbare boodschap waardoor de ander geraakt wordt. Door kort op mijn klanten te zitten weet ik snel te schakelen en
resultaten te behalen.

It nog just about what you say, but also how you say it.